Vietnamese English
Giỏ hàng (0)

SÁCH HAY: MẸ DO THÁI DẠY CON TƯ DUY

BÍ QUYẾT DẠY CON ĐỌC SÁCH CỦA CÁC BÀ MẸ DO THÁI - DÂN TỘC THÔNG MINH NHẤT THẾ GIỚI.

1. Trong các gia đình Do Thái, có một tập tục truyền từ đời này sang đời khác: Phải đặt sách hoặc tủ kệ sách ở đầu giường, chứ nếu đặt sách ở cuối giường là thiếu tôn trọng sách. Đây là ví dụ rõ nét nhất thể hiện lòng yêu kính sách của người Do Thái.
2. Trẻ cai sữa xong là dần dần có năng lực tiếp nhận tri thức và tiếp thu vạn vật bên ngoài. Càng dạy trẻ từ sớm càng dễ kích hoạt năng lực trí tuệ tiềm ẩn trong trẻ.
3. Cha mẹ bắt buộc phải là người gây dựng môi trường và nền tảng học tập cho trẻ thì trẻ mới nghiêm túc coi trọng việc học hành và không ngừng chủ động tiếp thu nguồn trí tuệ từ sách vở.
Khám phá thêm trong cuốn sách: "Mẹ Do Thái Dạy Con Tư Duy".