Vietnamese English
Giỏ hàng (0)
Tiếng Gọi Của Hoang Dã

Tiếng Gọi Của Hoang Dã

53,000₫

Tình trạng: Còn hàng

Jack London (1876-1916) là nhà văn nổi tiếng người Mỹ, tác giả Tiếng gọi của hoang dã, Gót sắt, Martin eden, Tình yêu cuộc sống, Nanh trắng, và hơn 50 tác phẩm khác.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình ông là nhà văn tiêng phong của thể loại tạp trí thương mai đang thịnh hành lúc bấy giờ, ông là một trong những người Mỹ dầu tiên gặt hái thành công về mặt tài chính từ nghề viết văn.

Sản phẩm liên quan