Vietnamese English
Giỏ hàng (0)
Tự Học MBA Marketing Trong 30 Ngày

Tự Học MBA Marketing Trong 30 Ngày

115,000₫

Tự học MBA Marketing trong 30 ngày cung cấp một khóa học trọn vẹn về marketting, tập trung vào 12 lĩnh vực cốt lõi với các chủ đề hấp dẫn như: hành vi của người tiêu dùng, chiến lược marketting, quảng cáo và xúc tiến sản phẩm, định giá, quản lý hoạt động marketting, marketting và pháp luật. Mỗi chương đều đưa ra ít nhật một tình huống để minh họa cho bạn thấy các khái niệm marketting được áp dụng vào quá trình hình thành các quyết sách kinh doanh như thế nào.

Sản phẩm liên quan

Chữ số

45,000₫

Pinocchio

35,000₫

Cinderella

35,000₫

Peter Pan

35,000₫

Trái cây

18,000₫

Động vật

18,000₫

Rau củ

18,000₫